top of page
Søg
  • Nina Kongshaug

Har du dine medarbejdere med dig?

Af ledelsesrådgiver Nina Kongshaug og Mette L. Stockmarr


En af dine vigtigste opgaver som leder er, at få dine medarbejdere til at følge dig på rejsen…

Når du starter i et nyt lederjob, skal du lære en ny organisation at kende; dens kultur, dens arbejdsgange, dens opgaver og meget mere. Samtidig skal du lære de mennesker at kende, der er i organisationen; dine chefer, dine kolleger og ikke mindst dine medarbejdere. I skal sammen skabe de resultater der sikrer, at du og dit team bidrager til, at organisationens fælles mål og ambitioner nås. Det er sammen med og gennem dine medarbejder, at du bliver den succes, du drømmer om. Med andre ord, så handler en stor del af ledelsesopgaven - måske den største - om at skabe et konstruktivt og givende følgeskab. Først når du som leder har følgeskabet, kan du og dit team løse de opgaver, I er sat i verden for at løse.


Medarbejderes følgeskab er ikke en selvfølge

Når man for over 20 år siden blev leder, indgik man ofte i et fast og entydigt hierarki. Roller, opgaver og ansvar var tydeligt afgrænset og genkendeligt for alle i organisationen. En stor del af en leders identitet og ledelseskraft fik man igennem titlen som leder og pladsen i hierarkiet. I dag er hierarkiet i mange organisationer mere utydelig og roller, opgaver samt ansvar mere flydende. Som leder i dag får du derfor ikke automatisk medarbejdernes følgeskab i kraft af din rolle eller position i hierarkiet.

Følgeskabet er således ikke noget der er givet, det skal skabes og holdes vedlige. Der er en gensidighed i følgeskabet; en leder der vil følges og en medarbejder, der vil følge. Det gode konstruktive følgeskab, hvor dine medarbejdere siger til og fra, udfordrer dig og eksekverer dine beslutninger på trods af uenighed, kommer ikke af sig selv. Det kræver, at du formår at opbygge og vedligeholde en tillidsfuld relation imellem dig og dine medarbejdere. Dine medarbejdere skal føler sig trygge ved dig som leder. De skal opleve, at du anerkender dem for deres resultater og værdsætter dem for deres bidrag og den person de er - også når de er kritiske.


Følgende 5 refleksioner kan hjælpe dig til at arbejde med følgeskab, når du starter i nyt lederjob…

  • Hvem har du i dit arbejdsliv givet et konstruktivt følgeskab til?

  • Hvad var det i den persons lederskab der gjorde at du gav ham/hende følgeskab?

  • Hvordan vil du skabe følgeskab som leder og gøre dig værd at følge?

  • Hvordan vil du anerkende og værdsætte dine medarbejdere?

  • Hvordan vil du skabe tillid mellem dig og dine medarbejdere?

Du kan endvidere overveje at bruge en ledercoach til at hjælpe dig med at kommer godt fra start i dit nye lederjob og styrke dit lederskab ved at arbejde med, hvordan du opnår et konstruktivt og givende følgeskab.

26 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page