top of page

Supermand er landet

 

-Jeg kan det hele…lidt til og meget mer…

Sådan tænker du som ny leder. Du er overvældet over at det er lykkes, at de allesammen tror på dig, at du er på vej…Det næste skridt er taget. Du er endelig rykket, vil gerne og kan det hele…

Du kaster dig ud i opgaverne med stor entusiasme og energi. Du klør på med det hele og sir´ glædeligt ”ja”, når nogen inviterer dig til et møde eller ber´ dig og din afdeling løse en opgave. Når du kommer hjem om aftenen flyder du over af alt det, der sker om ørene på dig. Du åbner computeren og tjekker mails du ikke nåede at se i løbet af dagen…

Du inviterer til jeres første fælles medarbejdermøde. Alle medarbejderne møder forventningsfulde op undtagen Bent. Bent har ikke meldt afbud, men fortæller dig efterfølgende, da du opsøger ham, at han havde en vigtigere opgave at løse end at deltage i endnu et møde…Hvad gør du?

Under mødet sidder Eva åbenlyst og SMS´er og tar` sin telefon da den ringer. Hvad gør du?

 

Et par dage efter er der frist på en opgave som du har bedt Bent løse. Til det aftalte møde kommer Bent 10 minutter for sent og han fortæller, at han ikke er færdig med opgaven og at han i øvrigt ikke mente, I havde aftalt fristen til i dag.  Hvad gør du?

Som ny leder opstår der et utal af ”hvad skal du nu gøre” situationer og et utal af dilemmaer som du skal finde din vej i. Som ny leder vil du ofte opleve at din autoritet udfordres. … og hvad sir´ man og hvad gør man, når det sker? en medarbejder kommer altid for sent eller kommer slet ikke til det aftalte.…En medarbejder løser ikke de opgaver du ber om at  få løst…En medarbejder snakker, mens du taler. Udfordringen af ens autoritet kan ske på et utal af måder. Men fælles for dem alle er, at de ikke skal tænkes som tilfældige og ikke skal ignoreres. for at du kan udfylde og trives i din rolle som leder er det nødvendigt, at du, når du udfordres er opmærksom på udfordringen og agerer på denne.

Som en ny leder er der andet i spil end for en, der har været leder i mange år. Som ny leder skal du både ha` din indre autoritet på plads og sikre at medarbejderne giver dig autoritet.

Når du bliver leder skal dit fokus skifte fra ”at løse den konkrete opgave/r” til også at være ansvarlig for ”døren ind i afdelingen”. Du er den der skal sige både ”ja tak” og ”nej tak” til opgaver som andre ønskes løses af dig og din afdeling. At kunne løfte denne opgave kræver at ens indre autoritet er på plads. Du skal som leder altså både vide, når det er din opgave og føle dig tryg i at tage opgaven på dig eller tryg i at sige ”nej tak”. En ikke altid lige nem opgave. Når en chef. Leder eller kollega ønsker noget løst og finder opgaven skal løses af dig eller din afdeling følger der ofte et vist pres med. Som leder skal du kunne håndtere presset og når nødvendigt kunne modstå presset og eventuelt udskyde eller afvise en opgave. Dette opleves ofte som et af de sværeste områder at løfte som ny leder. 

At være ny leder kan ofte opleves som ensomt.

Som medarbejder er du ofte en del af en gruppe. En gruppe som du ofte deler interesser og udfordringer med. Som ny leder står du ofte alene. Du tror, du skal kunne det hele og dine lederkolleger opleves derfor ofte som både kolleger og konkurrenter. I forholdet til din chef oplever nye ledere heller ikke altid, at de kan fortælle, hvordan de virkelig tænker og føler. De er bange for at lederen så ikke tror de er gode nok til at løfte lederrollen. Fokus bliver derfor i denne relation ofte på meget konkrete elementer som eksempelvis på mål og resultatopfølgning. Tanker og følelser, det der foregår under overfladen, har sjældent en form i forholdet og dialogen mellem chefer og leder.

3 overvejelser til dig som ny leder

​1. Få en mentor - Vær undersøgende overfor at finde en erfaren kollega i samme virksomhed i et andet område eller i en helt anden virksomhed. Med en mentor kan du vende dine tanker og følelser, der er på spil som du ikke kan dele med din chef eller dine medarbejdere

2. Hav` fokus på din opgave som dørvogter - Du skal både kunne sige ”til” og ”fra”. Din fornemste opgave som leder er at agere dørvogter og tage det ind som skal ind og der er plads til og omvendt sikre at sige fra, hvor opgaverne ikke hører til i dit område eller der ikke er tid til at løse dem.

3. Brug tid på at finde dig til rette i din lederrolle og din autoritet - En ny rolle er ikke bare noget man kan. Det kræver nye måder at tænke at agere på. Giv dig selv plads og rum til at udforske, hvad lederrollen er for dig og hvilken slags leder du er.

bottom of page